Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak

Görevi : Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı
Görevleri :
  • Hastane İşletmeciliği A.B.D. - Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  • Hastane İşletmeciliği A.B.D. - Hastane İşletmeciliği Anabili Dalı Başkanı
E-posta : leventb.kidak ikc.edu.tr
Telefon : 3204

Prof. Dr. Serhat Burmaoğlu

Görevi : Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Sağlık Hizmetleri A.B.D. - Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : serhat.burmaoglu ikc.edu.tr
Telefon : 3245

Doç. Dr. Elif Türkan Arslan

Görevi : Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Sağlık Ekonomisi ve Politikası A.B.D. - Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : elifturkan.arslan ikc.edu.tr
Telefon : 3242

Dr. Öğr. Üyesi Esra Dündar Aravacık

Görevi : Sağlık Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Sağlık Hukuku A.B.D. - Sağlık Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : esra.dundar ikc.edu.tr
Telefon : 3244

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özdemir Güngör

Görevi : Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : dilek.ozdemir.gungor ikc.edu.tr
Telefon : 3264

Sağlık Kurumları Yönetimi,  Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaşan bilimsel uygulamaları ile giderek önem kazanan bir çalışma alanı haline gelmiştir.  Nitelikli olarak sunulan sağlık hizmetinin kişilerin ve toplumların sağlığı üzerine doğrudan etkisinin olması, nüfusun ve beklenen ortalama yaşam süresinin artması, toplumun hastalık örüntülerinin değişmesi, sağlık alanında kullanılan teknolojinin ve bilginin hızlı ve sürekli gelişmesi, tüm bu nedenlere bağlı olarak sağlık hizmetleri maliyetlerinin ve ayrılan kaynakların giderek artması, Sağlık Kurumları Yönetimi alanının artan önemini gösteren nedenlerden bazılarıdır.

Sağlık hizmetlerinin;

  • Zamanında,
  • Doğru yerde,
  • Doğru şekilde,
  • Doğru miktarda
  • Sürdürülebilir maliyetle

sunulması; ancak iyi planlanmış ve organize edilmiş bir sağlık sistemi alt yapısı ile mümkündür. Bu da Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği alanında birikmiş öğretilebilir bilginin, sağlık yönetiminin her kademesinde öğrenilmesi ve uygulamada kullanılması ile mümkün olacaktır.

Bununla birlikte, bu alanda yapılacak akademik çalışmalar ve gerçekleştirilecek projeler ile yeni bilgiler üretilerek, alana bilimsel katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, İzmir’in en genç devlet üniversitesi olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, bölgede bu alandaki istek ve gereksinimi karşılamak amacıyla, öncelikle lisansüstü eğitim vermek üzere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü’nü 2013 yılında kurmuştur. Bölüm hızla yapılandırılmış ve 2014 yılı başında lisansüstü programlara öğrenci alabilecek şekilde hazırlıklar ve prosedürler tamamlanmıştır.

Bu kapsamda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü’ne bağlı dört anabilim dalı oluşturulmuştur. Bu anabilim dalları:

Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı

Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı

Sağlık Hukuku Anabilim Dalı’dır


Başa Dön