ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Nicel Karar Yöntemleri
 • Doktora Atatürk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Kara Harp Okulu-Savunma Bilimleri Enstitüsü - Malzeme Tedarik ve Lojistik Yönetimi A.B.D.
 • Üniversite Kara Harp Okulu-Sistem Mühendisliği

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Nicel Karar Yöntemleri
 • Doktora Atatürk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Kara Harp Okulu-Savunma Bilimleri Enstitüsü - Malzeme Tedarik ve Lojistik Yönetimi A.B.D.
 • Üniversite Kara Harp Okulu-Sistem Mühendisliği
 • BURMAOĞLU SERHAT,Sarıtaş Özcan,An evolutionary analysis of the innovation policy domain: Is there a paradigm shift?, SCIENTOMETRICS, 2019, 1-25
 • BURMAOĞLU SERHAT,sarıtaş özcan,Changing characteristics of warfare and the future of Military R&D, Technological Forecasting and Social Change, 2017, 116, 151 161
 • BURMAOĞLU SERHAT,SARITAŞ ÖZCAN,KIDAK LEVENT BEKİR,CAMUZ BERBER İPEK,Evolution of connected health: a network perspective, Scientometrics, 2017, 112, 1419 1438
 • BURMAOĞLU SERHAT,ŞEŞEN HARUN,Determinants of the Firm Innovation: The Turkish Case, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2017, 7, 284 305
 • AYDOĞDU AYHAN,BURMAOĞLU SERHAT,SARITAŞ ÖZCAN,ÇAKIR SERHAT,A nanotechnology roadmapping study for the Turkish defense industry, Foresight, 2017, 19, 354 375
 • KIDAK LEVENT BEKİR,ARSLAN ELİF TÜRKAN,BURMAOĞLU SERHAT,Hastanın Sesi Duyuluyor Mu? Bir Devlet Hastanesinde Bulanık AHP ile Ağırlıklandırılmış Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2016, 8, 93 107
 • KIDAK LEVENT BEKİR,ARSLAN ELİF TÜRKAN,BURMAOĞLU SERHAT,Hastanın Sesi Duyuluyor Mu? Bir Devlet Hastanesinde Bulanık AHP ile Ağırlıklandırılmış Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2016, 8, 93 107
 • Ozcan Sarıtaş, Serhat Burmaoğlu,Future of sustainable military operations under emerging energy and security considerations, Technological Forecasting and Social Change, 2016, 102, 331-343
 • BURMAOĞLU SERHAT,A Hybrid SWOT-FANP Model for Energy Policy Making in Turkey, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 2016, 11, 487-495
 • Ozcan Sarıtaş; Serhat Burmaoğlu,The evolution of the use of Foresight methods: a scientometric analysis of global FTA research output, Scientometrics, 2015, 105, 497-508
 • BURMAOĞLU SERHAT,A fuzzy multi-criteria decision making approach to assess building energy performance, Energy and Buildings, 2014, 72, 382-389
 • BURMAOĞLU SERHAT,Ulusal İnovasyon Göstergeleri ile Ulusal Lojistik Performansı Arasındaki İlişki: AB Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2014, 12, 193-208
 • BURMAOĞLU SERHAT,Örgütsel Davranış Alanında İlişkisel Analiz Yöntemleri ve Türkçe Yazında Aracılık Modeli Kullanımı Üzerine Bir İnceleme, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 13, 13-26
 • BURMAOĞLU SERHAT,Grey relational analysis between energy consumption and economic growth, Grey Systems: Theory and Application, 2013, 3, 291-304
 • BURMAOĞLU SERHAT,ERP Software Selection with MCDM Application With TODIM Method, International Journal of Business Information Systems, 2013, 13, 435-452
 • BURMAOĞLU SERHAT,A holistic evaluation of the e-procurement websiteby using a hybrid MCDM methodology, Electronic Government, An International Journal, 2013, 10, 125-150
 • BURMAOĞLU SERHAT,E-Government Website Evaluation with Hybrid MCDM Method in Fuzzy Environment, International Journal of Applied Decision Sciences, 2012, 5, 163-181
 • BURMAOĞLU SERHAT,Analyzing Relationship Between Productivity And Knowledge Economy Data of EU Countries (Including Turkey) By Using Canonical Correlation Analysis, International Journal of Productivity and Quality Management, 2012, 9, 437-455
 • Kabak Mehmet, Burmaoğlu Serhat, Kazançoğlu Yiğit,A fuzzy hybrid MCDM approach for professional selection, Expert Systems With Appllications, 2012, 3, 3516-3525
 • BURMAOĞLU SERHAT,Analyzing Dependency between National Logistics Performance and Competitiveness: Which Logistics Competence Is Core for National Strategy?, The Journal of Competitiveness, 2011, 4, 4-22
 • BURMAOĞLU SERHAT,Türk Firmalarının Organizasyonel İnovasyon Yeteneğini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, 2011
 • BURMAOĞLU SERHAT,Satınalma Alternatiflerinin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle Belirlenmesi: Keskin Nişancı Tüfekleri Üzerine Bir Uygulama, 2011
 • BURMAOĞLU SERHAT,Bedensel Engelliler İle Bedensel Engelli Olmayanlarda Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini: Kamuda Bir Araştırma, AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2011, 1, 1-14
 • POLAT, M., KÖSE, E.; APLAK, H.S.; ,Kamu Tedarik Sisteminde Dönüşüm: Yenilikçi Satın Alma Politikaları ve AB’ye Giriş Sürecinde Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, KHO Bilim Dergisi, 2010, 20, 21-31
 • BURMAOĞLU SERHAT,Geleceğe Yönelik Projelerin Senaryo Planlama Tekniği ile Analizi, Savunma Bilimleri Dergisi, 2010, 9, 41-65
 • BURMAOĞLU SERHAT,Bireyin Güçlendirilmişlik Algısının Örgütle Özdeşleşmesine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma, International Journal of Business And Management Studies, 2010, 3, 23-30
 • BURMAOĞLU SERHAT,Bedensel Engellilerle Engelli Olmayanların İş Tatmini Alt Boyutlarındaki Farklılaşmalarının Diskriminant Analizi ile İncelenmesi: Bir Kamu Kurumu Araştırması, 2010
 • BURMAOĞLU SERHAT,Avrupa Birliği Üyelik Sürecindeki Türkiye’nin Yenilik Kriterlerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010, 24, 47-63
 • BURMAOĞLU SERHAT,Hizmet İhalelerinde Uygulanabilir Dış Kaynak Kullanımı Modeli ve Sözleşme Önerisi, 2006
 • BURMAOĞLU SERHAT,KIDAK LEVENT BEKİR,SUR HAYDAR,DEMİR HÜSEYİN,Sistem Yaklaşımı ve Sağlık Alanında Sistem Dinamikleri Uygulamaları: Bibliyometrik Bir Analiz, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19, 465-479
 • KIDAK LEVENT BEKİR,BURMAOĞLU SERHAT,CAMUZ BERBER İPEK,HÜCCETOĞULLARI ZEHRA ÖZGE,Hastanelerde Sürdürülebilir Teknolojilerin Yönetimi Üzerine BirAraştırma,1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,13.10.2017 15.10.2017, 24.10.2017
 • BURMAOĞLU SERHAT,KIDAK LEVENT BEKİR,CAMUZ BERBER İPEK,Giyilebilir Teknoloji Trendinin Büyüme Eğrileri İle İncelenmesi: Sirada Ne Var?,1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,13.10.2017 15.10.2017, 24.10.2017
 • UTKUSEVEN AHMET,BURMAOĞLU SERHAT,Kamu Inovatif Satın Alma Yaklasımı Ve Türkiye için Bir Tartışma,ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ,03.11.2016 06.11.2016, Antalya, TÜRKİYE, 15.11.2016
 • özdemir başak,yayla kemal,BURMAOĞLU SERHAT,Evaluating the Potential of 3D Printing Technology in Manufacturing Using Foresight Techniques,ULUSLAR ARASI KATILIMLI 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU,12.10.2016 14.10.2016, İstanbul, TÜRKİYE, 20.10.2016
 • YALÇIN HAYDAR,BURMAOĞLU SERHAT,yayla kemal,öztürk talih,Akıllı Malzemelerden Akıllı Teknolojilere Gelişim Bilimsel Araştırmalara Dayalı Bir Değerlendirme,III. International Management Information Systems Conference,06.10.2016 08.10.2016, izmir, TÜRKİYE, 15.10.2016
 • BURMAOĞLU SERHAT,ÖZCAN SERCAN,Evolutionary Evaluation of Energy and NanotechnologyRelationship,PICMET 2016,04.09.2016 08.09.2016, Hawaii, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 15.09.2016
 • A Holistic and Systematic Problem Detection Methodology Project: 112 Izmir Turkey Ambulance Service Unit Case,Cape Town,21-24 Nisan, 2015
 • Burmaoglu,S.; Tabak, A. ,Comparing Trend of World’s Most Cited Scientific Studies With Turkish Scientific Study Trends Regarding Nanotechnology Field By Using Technology Mining Concept,Leiden,Kasım 2014, Leiden, Hollanda, 2014
 • Akif TABAK; Ozcan SARITAŞ,The evolution of the use of FTA methods: A scientometric analysis of global research output for cutting-edge FTA approaches,Brüksel,Ekim 2014, Brüksel, Belçika, 2014
 • Saritas, O.,Exploring trends, disruptions and opportunities for Horizon 2020,Brüksel,Ekim 2014, Brüksel, Belçika, 2014
 • Burmaoglu, S.; Erbektas, C.,Innovation Profile of Turkish Logistics Sector: What Can Be Done For Value-Added Chain?,İzmir,13-15 Aralık 2012, İzmir, Türkiye, 2012
 • BURMAOĞLU SERHAT,Outsourcing of Simulator Systems: Cost Comparisons and Acquisition Methodology Proposal,IIIrd International Logistics and Supply Chain Congress
 • BURMAOĞLU SERHAT,Military Logistics Data Warehouse Construction Methodology,V. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESS
 • BURMAOĞLU SERHAT,Comparison of Supplier Evaluation and Selection Techniques: An Application of DEA, AHP and ANP,VII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESS
 • BURMAOĞLU SERHAT,Investigating the Discriminant Factor in EU Countries on Logistics Issues by Using Discriminant Analysis,VII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESS
 • BURMAOĞLU SERHAT,Performance Evaluation Of Transportation Websites by Using Fuzzy AHP,VIII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESS
 • BURMAOĞLU SERHAT,Implementation Process Of Acquisition Logistics for The System and Project Manufacturing Companies in IT Sector: A Conceptual Method,VIII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESS
 • BURMAOĞLU SERHAT,Mediated Effect of Transportation on Competitiveness,VIII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESS
 • BURMAOĞLU SERHAT,Supplier Selection Using Analytic Hierarchy Process: Hospital Information Systems Application,VIII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESS
 • BURMAOĞLU SERHAT,Green Logistics: Analyzing Transportation and Environment Relations by Using Canonical Correlation Analysis,VIII. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESS
 • BURMAOĞLU SERHAT,Logistics Innovation Profile of Turkish Transportation Firms,IX. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESS
 • BURMAOĞLU SERHAT,A Study On The Perception Of The Leadership Characteristics By The Employees On The Context Of Implicit Leadership Theory,International Conference on Business and Management
 • BURMAOĞLU SERHAT,Firmalar için Organizasyonel İnovasyon Geliştirme Stratejileri ve Yerli/Yabancı Sermaye Oranının Aracılık Etkisi,19’uncu Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, TÜRKİYE
 • erbektaş cem,BURMAOĞLU SERHAT,NİŞANCI ZEHRA NURAY, Yönetimde Güncel Konular, İnovasyon Yönetimi, ISBN:9786053336464, S:118 139, Beta, 2016
 • BURMAOĞLU SERHAT, Yönetim ve Organizasyon Kuramları, Zihinsel Modeller Kuramı, ISBN:978-605-320-369-8, S:169 175, Nobel, 2016
 • BARBAK AHMET,BURMAOĞLU SERHAT,ESEN MURAT, Bilim Teknoloji ve İnovasyon Çağında Araştırma Üniversitesi Olmak, Araştırma Üniversitesi Olmak, ISBN:9786053187530, S:51 100, PEGEM, 2016
 • baysallar sibel,BURMAOĞLU SERHAT,TABAK AKİF, Bilim Teknoloji ve İnovasyon Çağında Araştırma Üniversitesi Olmak, Teknoloji ve Teknoloji Politikaları, ISBN:9786053187530, S:17 50, PEGEM, 2016
 • BURMAOĞLU SERHAT,Sarıtaş Özcan,KIDAK LEVENT BEKİR, Bilim Teknoloji ve İnovasyon Çağında Araştırma Üniversitesi Olmak, Uzgörü ve Teknoloji Uzgörüsü, ISBN:9786053187530, S:1-25, PEGEM Akademi, 2016
 • BURMAOĞLU SERHAT,DOLU NAZAN, Connected Health in Europe: Where Are We Today, ISBN:9781910963050, S:1-, University College Dublin, 2016
 • Örgütsel Davranış, Karar Verme, Beta Yayıncılık, 2013
 • Liderlikte Güncel Yaklaşımlar, Girişimci Liderlik, Detay Yayıncılık, 2012
 • Yönetim Bilişim Sistemleri, Veri Güvenliği, Gazi Kitabevi, 2010
 • Yönetim Bilişim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Gazi Kitabevi, 2010
 • 8, (15.5.2015), (A fuzzy multi-criteria decision making approach to assess building energy performance)
 • 1, (15.5.2015), (A fuzzy multi-criteria decision making approach to assess building energy performance)
 • Dijital Ortamda ”Hasta-Müşterilerin” Şikâyetleri: Özel Sağlık Kuruluşlarında Şikayetlerin Haritalandırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (38000),28.12.2017
 • Veri Madenciliği Yöntemiyle Elektronik Dergi Koleksiyonlarinin Yönetimi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (40000),28.12.2017
 • Dünya Enerji Ekosisteminde Yer Alan Temel Yetenek Alanlarındaki Küresel Trendlerin Teknoloji Madenciliği İle Belirlenmesi Ve Türkiye İçin Senaryo Bazlı Strateji Önerileri, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (28862,42),29.9.2017
 • İzmir Üniversiteleri Platformu Üniversitelerinin Akademik Performans Analizi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (55760),29.12.2016
 • Nanoteknoloji Alanında Dünya da En Çok Atıf Alan Bilimsel Yayınların Oluşturduğu Trendin Türk Yayın Trendleri İle Teknoloji Madenciliği Yoluyla Karşılaştırılması, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (58000),9.6.2016
 • Sistemik Uzgörü Semineri, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (3500),29.4.2016
 • Uzgörü Alanında 2004 2013 yılları arasında alanın önde gelen dergilerinde yapılan yayınlarda kullanılan yöntemlerin bibliyometrik analizi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (14026),22.11.2015
 • Yaratıcı ve Yeinlikçi Şehirler Çalıştayı, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (364,95),10.9.2015
 • Bütüncül ve Sistematik Olarak Sorun Tespit Etme Metodolojisi Geliştirme Projesi : 112 İzmir Ambulans Servis Örneği, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (14.133,61),14.7.2015
 • European Network for the Joint Evaluation of Connected Health Technologies (ENJECT), Araştırmacı, TD 1405 COST Action, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı
 • Foresight, 2015
 • Energy Policy, 2015
 • Communication in Mathematical Modeling and Applications
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
 • European Journal of Innovation Management
 • Energy
 • Technological Forecasting Social Change
 • Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Dergisi
 • Tarih İncelemeleri Dergisi
 • Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi
 • SAVTEK 2010
 • USMOS
 • Academy of Management Annual Meeting
 • Eastern Academy of Management Kongresi 2013
 • Bilim Teknoloji ve İnovasyon Çağında Araştırma Üniversitsi Olmak, Editör,
 • Ulusal inovasyon sistemleri içerisinde sağlık ekosisteminin tanımlanması: Üniversite hastanelerinin yeri ve önemi, IŞIL ÇEKÇİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türk Savunma Sanayi İçin Nanoteknoloji Yol Haritası, Ayhan Aydoğdu, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Devam eden
 • Lojistik firmaların inovasyon davranışını etkileyen faktörlerin analizi: Türkiye örneği, CEM ERBEKTAŞ, Kara Harp Okulu Komutanlığı Savunma Bilimleri Enstitüsü Malzeme Tedarik ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İnsani gelişme düzeyi-suç ilişkisi: Türkiye örneğinde 2000-2008 arası boylamsal bir çalışma, İLHAN GÖKOĞLAN, Kara Harp Okulu Komutanlığı Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hastane bilgi sistemi yazılımı tedarikçi seçimi için kriterlerin belirlenmesi: VIKOR yöntemi ile tedarikçi seçim uygulaması, HAKAN BÜKE, Kara Harp Okulu Komutanlığı Savunma Bilimleri Enstitüsü Malzeme Tedarik ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Prof.Adil Artukoğlu Best Paper Award,2017
 • En İyi Bildiriler Kategorisinde Üçüncülük Ödülü,2016
 • Bilimsel Yayın Onur Ödülü,2015
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,Rektör Danışmanı
 • BAP Koordinatörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 1.8.2016-1.5.2017
 • BİDEB 2219

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Nicel Karar Yöntemleri
 • Bilgi Ve Belge Yönetimi

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön