Hakkımızda

Sağlık Kurumları Yönetimi,  Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaşan bilimsel uygulamaları ile giderek önem kazanan bir çalışma alanı haline gelmiştir.  Nitelikli olarak sunulan sağlık hizmetinin kişilerin ve toplumların sağlığı üzerine doğrudan etkisinin olması, nüfusun ve beklenen ortalama yaşam süresinin artması, toplumun hastalık örüntülerinin değişmesi, sağlık alanında kullanılan teknolojinin ve bilginin hızlı ve sürekli gelişmesi, tüm bu nedenlere bağlı olarak sağlık hizmetleri maliyetlerinin ve ayrılan kaynakların giderek artması, Sağlık Kurumları Yönetimi alanının artan önemini gösteren nedenlerden bazılarıdır.

Sağlık hizmetlerinin;

  • Zamanında,
  • Doğru yerde,
  • Doğru şekilde,
  • Doğru miktarda
  • Sürdürülebilir maliyetle

sunulması; ancak iyi planlanmış ve organize edilmiş bir sağlık sistemi alt yapısı ile mümkündür. Bu da Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği alanında birikmiş öğretilebilir bilginin, sağlık yönetiminin her kademesinde öğrenilmesi ve uygulamada kullanılması ile mümkün olacaktır.

Bölümde, bu alanda yapılacak akademik çalışmalar ve gerçekleştirilecek projeler ile yeni bilgiler üretilerek, alana bilimsel katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, İzmir’in en genç devlet üniversitesi olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, bölgede bu alandaki istek ve gereksinimi karşılamak amacıyla, öncelikle lisansüstü eğitim vermek üzere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü’nü 2013 yılında kurmuştur. Bölüm hızla yapılandırılmış ve 2014 yılı başında lisansüstü programlara öğrenci alabilecek şekilde hazırlıklar ve prosedürler tamamlanmıştır.


Başa Dön