Ana Bilim Dalları

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü’ne bağlı dört anabilim dalı oluşturulmuştur. Bu anabilim dalları:

Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı

Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı

Sağlık Hukuku Anabilim Dalı’dır


Başa Dön